Natuur- en milieufederaties trainen Energieboswachters

Scroll

Dit voorjaar van 2024 worden er nog eens 220 nieuwe Energieboswachters opgeleid door Natuur en Milieufederaties. Veel mensen weten niet wat dit inhoudt en in deze blog van Kecxwind gaan we daar vandaag wat dieper op in.

Wat zijn energieboswachters?

Energieboswachters zijn vrijwilligers die zijn opgeleid om de natuur te bewaken rondom wind- en zonneparken in Nederland. Ze spelen een belangrijke rol bij het behoud en de bescherming van biodiversiteit in deze gebieden. Hun taken kunnen onder meer bestaan uit het monitoren van flora en fauna, het rapporteren van eventuele schade of verstoringen en het informeren van het publiek over de natuurwaarden van het gebied. De training van de boswachters wordt georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties om burgers de mogelijkheid te bieden actief bij te dragen aan een bio diverse energietransitie.

Taken energieboswachters

Als burgerexpert kunnen energie boswachters verschillende taken hebben, waaronder:

  • Plannen voor wind- en zonneparken beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit.
  • Kansen zien en concrete voorstellen doen voor het beschermen van natuur en het bevorderen van biodiversiteit op deze terreinen.
  • Risico’s en kansen van het project voor de natuur met de gemeente en de projectontwikkelaars bespreken.

De duur

Het landelijke programma van drie maanden, georganiseerd door 9 Natuur en Milieufederaties, biedt deelnemers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot burgerexperts. Na afronding van de training kunnen zij fungeren als adviseurs voor projectontwikkelaars en beleidsmakers, wat een cruciale rol speelt in het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

De training Energieboswachters is gericht op een breed publiek, waaronder leden van lokale groene burgerinitiatieven, omwonenden van nieuwe energieprojecten en leden van lokale energiegroepen. De aanmeldingen voor deze training stromen binnen en zijn erg populair.

  • bevorderen van biodiversiteit op deze terreinen.
  • Risico’s en kansen van het project voor de natuur met de gemeente en de projectontwikkelaars bespreken.

Dus ben jij ook graag in de buitenlucht en help je graag een handje mee? Misschien kan je je nog aanmelden bij Natuur en Milieufederaties om de training te volgen.

Volgend nieuwsbericht